सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
असार २५, २०८१ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, रुपन्देहीको मिति २०८०/११/१९, विज्ञापन नं. ०१/२०८०/०८१ को नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, फार्मेसी अधिकृत (सातौं तह) को अन्तिम योग्यताक्रमको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना।
असार २५, २०८१ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, रुपन्देहीको मिति २०८१/०१/२७ को विज्ञापन अनुसार नवौं तहका विभिन्‍न पदहरुको अन्तिम योग्यताक्रमको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना।
असार १६, २०८१ स्वास्थ्य आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, बुटवल र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवलको सेवा करारमा कर्मचारी भर्नाको लागि तपशिल बमोजिमको विज्ञापनमा दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको संक्षिप्त सूची (Short List) तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना ।
असार ६, २०८१ दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको संक्षिप्त सूची (Short List) सम्बन्धि सूचना।
असार ६, २०८१ रोल्पा अस्पताल, रेउघा र अर्घाखाँची अस्पताल, सन्धिखर्कको विभिन्न मितिमा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार संक्षिप्त सूचीमा नाम भएका उम्मेदवारहरुको मिति २०८१/०३/०८ गते हुने अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना।
असार ६, २०८१ रामपुर अस्पताल, पाल्पा, बर्दिया अस्पताल, गुलरीया र राप्ती प्रादेशिक अस्पताल, तुल्सीपुरको विभिन्न मितिमा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार संक्षिप्त सूचीमा नाम परेका उम्मेदवारहरुको मिति २०८१/०३/०७ गते हुने अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना।
जेठ २८, २०८१ तह वृद्धिका लागि आवेदन फाराम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।
जेठ ७, २०८१ सरुवा/कामकाज/काज खटाइएका कर्मचारीहरु हाजिरी हुने सम्बन्धमा ।
चैत २०, २०८० अन्तर्वार्ता स्थगित गरिएको सम्बन्धि सूचना !!!
चैत ९, २०८० स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको रोल्पा अस्पताल, रोल्पाको मिति २०८०/०९/२५ गते प्रकाशित विज्ञापन नं. ०८०-८१-०७ र ०८ अनुसार मेडिकल अधिकृत र फिजियोथेरापिष्ट पदमा स्वीकृत भएका उम्मेदवारको संक्षिप्त सूची (Short List) सम्बन्धी सूचना !!!
चैत ९, २०८० स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको अर्घाखाँची अस्पताल, अर्घखाँचीको मिति २०८०/१०/०८ गते प्रकाशित विज्ञापन नं. ०१/०८०-८१ अनुसार फार्मेसी अधिकृत पदमा स्वीकृत भएका उम्मेदवारको संक्षिप्त सूची (Short List) सम्बन्धी सूचना !!!
फागुन ३, २०८० स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको गुल्मी अस्पताल, गुल्मीको मिति २०८०/०७/१७ गते प्रकाशित विज्ञापन नं. १ र २/०८०-८१ अनुसार विभिन्न पदमा उम्मेदवारको सिफारिस सम्बन्धि सूचना ।