सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
मंसिर १४, २०८० घर बहालमा लिने सम्बन्धी सूचना ।
मंसिर १४, २०८० स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०८०/०१/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन नं. १९/०७९-८० अनुसार कन्सल्टेन्ट मेडिकल जनरलिष्ट पदमा वैकल्पिक उम्मेदवारको सिफारिस सम्बन्धि सूचना ।
कात्तिक १९, २०८० स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०८०/०१/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन नं. २/०७९-८० अनुसार कन्सल्टेन्ट डेन्टल सर्जन पदमा वैकल्पिक उम्मेदवारको सिफारिस सम्बन्धि सूचना ।
कात्तिक १४, २०८० स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०८०/०१/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन नं. १, २, १९/०७९-८० अनुसार विभिन्न पदमा उम्मेदवारको सिफारिस सम्बन्धि सूचना ।
असोज २६, २०८० स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०८०/०१/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन नं. १०, ११, १४, १५, १६, १७, २०, २२/०७९-८० अनुसार विभिन्न पदमा उम्मेदवारको सिफारिस सम्बन्धि सूचना ।
असोज २४, २०८० स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०८०/०१/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन नं. ५/०७९-८० अनुसार कन्सल्टेन्ट युरो सर्जन पदमा उम्मेदवारको सिफारिस सम्बन्धि सूचना ।
असोज २४, २०८० स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०८०/०१/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन नं. ४/०७९-८० अनुसार कन्सल्टेन्ट न्युरो सर्जन पदमा उम्मेदवारको सिफारिस सम्बन्धि सूचना ।
असोज २४, २०८० स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०८०/०१/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन नं. ३/०७९-८० अनुसार कन्सल्टेन्ट ई.एन.टि. पदमा उम्मेदवारको सिफारिस सम्बन्धि सूचना ।
असोज २२, २०८० लुम्बिनी प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य संस्थाको सञ्चालन अनुमति/नवीकरणको लागि कार्ययोजना नमुना
असोज २२, २०८० लुम्बिनी प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य संस्थाको सञ्चालन अनुमति/नवीकरणको लागि कार्ययोजना पेश गर्ने सम्बन्धी अन्यन्त जरूरी सूचना
असोज १६, २०८० सेवा करारमा कर्मचारी भर्नाको लागि विभिन्न विज्ञापन नं. को नवौ तहमा संक्षिप्त सूची (Short List) मा नाम भएका उम्मेदवारहरुको अन्तरवार्ता मिति परिवर्तन गरिएको सम्बन्धि सूचना ।
असोज १५, २०८० सेवा करारमा कर्मचारी भर्नाको लागि विभिन्न विज्ञापन नं. को नवौ तहमा संक्षिप्त सूची (Short List) मा नाम भएका उम्मेदवारहरुको अन्तरवार्ता स्थगित भएको सम्बन्धि सूचना ।